Ahsap Tasarim Yarışması

Şartname ve KAPASİTE

Yarışmanın Amacı

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede eşsiz ve avantajlı özelliklere sahip, yenilenebilir ve doğal bir tasarım ve mühendislik malzemesi olarak ahşap ile ilgili farkındalığın artmasını sağlamak, Ahşabı bir malzeme olarak yeniden bütün ilgi gruplarının gündemine sokmak ve tasarımlarda kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak, Ülkemizde ahşap esaslı tasarımların gelişimine katkı sağlamak, Geleceğin tasarımcı adaylarının bu alandaki başarılı tasarımlarını desteklemek ve ödüllendirmektir.

Yarışmanın Kapsamı

Ana tasarım malzemesi ahşap ve ahşap esaslı malzemeler (kontrplak, yongalevha, liflevha vb.) olan her türlü tasarım çalışması yarışmanın kapsamı içerisindedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya sunulan tasarım çalışmalarının ana malzemesi ahşap ve ahşap esaslı malzemeler (kontrplak, yongalevha, liflevha, OSB, lamine ahşap ürünler, kağıt vb.) olmak zorundadır. Ana tasarım malzemesi ahşap olmak koşulu ile yardımcı olarak farklı malzemeler kullanılabilir. Yarışmaya Üniversitelerin Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Mobilya & Dekorasyon bölümlerinde öğrenci ya da bu bölümlerden mezun olmuş olan, ahşaba ilgi duyan herkes katılabilir. Katılımcıların üniversitelerin yukarıda verilen bölümlerinde öğrenci ya da bu bölümlerden mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Tasarım yarışmasına grup olarak katılmak isteyenlerin, “Tasarımcılardan İstenilenler” maddesinde belirtilen bütün koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Grup lideri grubun temsilcisi olarak kabul edilir ve ödül grup liderine teslim edilir. Yarışmaya gönderilen bütün tasarım çalışmalarının özgün olmaları, daha önce herhangi bir yerde sergilenmemiş ya da başka bir yarışmaya katılmamış olmamaları gerekmektedir. Bir tasarımcı Ahşap Tasarım Yarışmasına bireysel ya da grup içerisinde en çok üç eser ile katılabilir.

Tasarımların Değerlendirme Süreci

Yarışmaya sunulan bütün tasarımlar ön inceleme heyeti tarafından yarışma şartnamesine uygunluk bakımından bir ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve şartnameye uygun olmayan çalışmalar jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Tasarım çalışmalarının değerlendirilmesi katılımcılara ilan edilecek olan ve farklı disiplinlerden oluşan 9 kişilik bir Jüri heyeti tarafından gerçekleştirilecektir. Jüri tasarım çalışmalarının değerlendirmesini proje çizimleri ve eğer varsa prototipler üzerinden yapacaktır. Tasarıma ait teknik çizimlerde perspektif, üç görünüş ve ana konstrüksiyonu oluşturan detay çizimlerinin bulunması zorunludur. Prototip sunulması zorunlu değildir. Tasarım projeleri başta özgünlük ve estetiklik olmak üzere, işlevsellik, üretilebilirlik (teknolojiklik) ve ekonomiklik (ticarileştirilebilme) kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Yarışmadan İstenenler

Ahşap tasarım yarısmasına katılmak için gerekli olan asgari teknik çizimler şunlardır;

- Perspektif çizimi,

- Üç görünüş,

- Ana konstrüksiyonu oluşturan detay çizimleri.

Çizimler elle hazırlanabileceği gibi, uygun bilgisayar programları kullanılarak ta üretilebilir. Çizimlerle birlikte tasarımın ismi, tasarım konsepti, kullanılacak malzemeler, kullanılacak teknikler vb. her türlü gerekli açıklayıcı belgeler sağlanmalıdır. Yarışmacılar bunlara ek olarak tasarımlarını açıklamak için gerekli gördükleri her türlü dökümanı başvuru dosyasına ekleyebilirler. Her yarışmacı yarışmaya, Ahşap Tasarım Yarışması web sayfasından temin edecekleri "Başvuru Formu"nu doldurup katılabilir. Yarışmacılar kendilerine ulaşmayı sağlayacak her türlü gerekli kimlik bilgisi, adres, telefon, faks, e-mail adresi gibi bilgileri tam ve doğru olarak ''Başvuru Formu"nun ilgili bölümlerine yazarak göndereceklerdir.Yarışmacılar tasarım çalışması ile birlikte, sundukları çalışmanın özgün ve kendilerine ait olduğunu beyan eden bir taahhütnameyi imzalı olarak başvuru dosyası içerisinde sunmak zorundadır. Grup çalışmalarında taahhütname bütün grup üyeleri tarafından imzalanacaktır.Yarışmacılar başvuru dosyasına üniversitelerin yarışmaya katılım koşullarında ifade edilen bölümlerinde öğrenci ya da bu bölümlerden mezun olduklarını gösteren belgeyi ekleyeceklerdir.Fikri mülkiyet haklanın korunması proje sahibinin kendi uhdesindedir. Projeyi yarışmaya göndermeden önce, yarışmacı gerekli görüyor ise noter, patent veya diğer koruma yöntemlerini kendisi uygulayabilir.

Başvuru Şekli ve Adresi

Yarışmacılar başvuru dosyasını ahsaptasarimyarismasi.com adresinin başvuru yap bölümünden 30 Ekim 2019’a kadar göndermelidirler. Gönderi tercihi yüzünden oluşabilecek gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumluluk taşımaz.

Ödüller

Yarışmada dereceye giren tasarımlara aşağıdaki ödüller(miktarları ve kategorileri) ön değerlendirme sonrası ilan edilecektir.